Nye medlemmer

Du er meget velkommen mandag d. 2.september kl. 19.30-21.45 i Asminderød sognegård, og til at deltage i et par koraftener og få en fornemmelse af koret, repertoiret, niveauet og stemningen. Adressen finder du på forsiden.

Vi glæder os til at møde dig :-) 

Du er også velkommen til at kontakte os på Facebook "MMMC Gospelkoret My Merry Monday Choir" eller via mail (se forsiden) 

Vi har etableret en mentorordning for at hjælpe nye medlemmer med at falde godt til i. Du får tildelt en mentor, når du starter i koret.

Som nyt medlem forventer vi, at du kan se dig selv som en del af koret, og at du har lyst til at blive udfordret på din musikalitet og udvikle din sang.

Kontingentet for medlemskab af koret udgør pt. 1000 kr. pr halvår, dog 500 kr. pr halvår for unge under 18 år samt studerende.